Projekty finansowane dzięki:

logo ue

Trustmate SA realizowało projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III “Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”.


Celem projektu jest rozpoczęcie sprzedaży exportowej produktu TrustMate na rynku USA. Cele szczegółowe to:

  • Przygotowanie produktu TrustMate do sprzedaży na rynku USA

Cele zostaną osiągnięte poprzez realizację następujących działań:

  1. Przygotowanie strategii ekspansji na rynek USA
  2. Zakup usług programistycznych i doradczych pozwalających na rozpoczęcie sprzedaży produktu Trustmate na rynku USA.

Planowane efekty projektu:

  • Sprzedaż exportowa na rynku USA

Okres realizacji projektu od 19.11.2019 do 27.05.2021

Wartość projektu ogółem: 200 000,00 PLN

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 200 000,00 PLN

Trustmate SA realizowało projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III “Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”,Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”.


Celem projektu jest rozpoczęcie sprzedaży exportowej produktu TrustMate na rynku kanadyjskim.


Cele szczegółowe to:

  • Przygotowanie produktu TrustMate do sprzedaży na rynku kanadyjskim

Cele zostaną osiągnięte poprzez realizację następujących działań:

  1. Przygotowanie strategii ekspansji na rynek kanadyjski
  2. Zakup usług programistycznych i doradczych pozwalających na rozpoczęcie sprzedaży produktu Trustmate na rynku kanadyjskim.

Planowane efekty projektu:

  • Sprzedaż exportowa na rynku kanadyjskim

Okres realizacji projektu od 2021 do 2022

Wartość projektu ogółem: 200 000,00 PLN

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 200 000,00 PLN