Kontakt

TrustMate S.A.

Bartoszowicka 3, 51-641 Wrocław

NIP: 8971854393

REGON: 369980751

KRS: 0000737597

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy zarejestrowany 2.768.000 PLN (w pełni opłacony)

E-mail:

Telefon: +48 600 080 777