Informacje dla akcjonariuszy

TrustMate S.A.

Bartoszowicka 3, 51-641 Wrocław

NIP: 8971854393

REGON: 369980751

KRS: 0000737597

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy zarejestrowany 2.843.170 PLN (w pełni opłacony)

E-mail:

Telefon: +48 600 080 777

Komunikaty zarządu
W tym miejscu będą pojawiały się informacje związane z działalnością TrustMate SA
Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy